Bij gebiedsontwikkeling zijn veel partijen betrokken. In iedere fase van het planproces zijn er weer anderen actief, zoals actiegroepen, onderzoekers, bestuurders, ontwerpers, investeerders, projectontwikkelaars, constructeurs, bouwers, beheerders en gebruikers. Ook de trekkersrol kan wisselen per fase. Kwaliteit kan pas groeien als ambities, concepten, oplossingen in de volgende fase worden overgenomen en versterkt door de nieuwe trekkers. Het stokje van kwaliteit moet goed overgedragen worden van fase naar fase. 

In elke fase hebben bepaalde groepen specifieke kennis, belangen of verantwoordelijkheden. Het onderstaande schema geeft hiervan een indruk. Maar omdat het bij het ontwikkelen van ruimtelijke kwaliteit juist gaat om een dialoog tussen de verschillende soorten kennis en belangen, zal in de praktijk een mix van partijen gedurende een langere periode moeten worden betrokken bij gebiedsontwikkeling.

Zie voor tips bij het organiseren van interactieve processen: co-creatie van ruimtelijke kwaliteit