Kwaliteitsprofiel opstellen

Je hebt: een ambitie(document) om ruimtelijke kwaliteit te versterken
Je wilt: een gezamenlijke agenda van kwaliteitsthema's opstellen

Een kwaliteitsprofiel is een lijst van gemeenschappelijke ambities voor de ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit op langere termijn. Deze lijst wordt gebruikt als een agenda en checklist voor gebiedsontwikkeling gedurende het hele proces.

De belangrijkste vraag is:

“Welke kwaliteiten moet het gebied behouden of ontwikkelen in de komende 25 jaar?”

Je kan online een eerste aanzet geven tot het opstellen van een kwaliteitsprofiel, zowel individueel als groepsgewijs.


Kwaliteitsprofiel aanscherpen

De online opgestelde kwaliteitsprofielen vormen het begin van het denkproces. Om gezamenlijk een kwaliteitsprofiel scherp te stellen en ambities concreet te maken moet je een workshop organiseren. De individuele ideeën over kwaliteit worden vergeleken en geclusterd in kwaliteitsthema’s. Daarbij wordt gepeild in hoeverre de groep deze thema’s ziet als ‘belangrijk’ en/of ‘kwetsbaar’. Zie voor programma-informatie de handleiding van een dergelijke workshop.

> Handleiding Workshop Ruimtelijke kwaliteit

> Voorbeeld Kwaliteitsprofiel ZW Walcheren