Ambitiestarter

Je hebt: signalen dat de ruimtelijke kwaliteit achteruit gaat en/of kansen om te groeien
Je wilt: een beeld krijgen van hoe verschillende groepen mensen de huidige ruimtelijke kwaliteit beleven en waar ze kansen zien

De ambitiestarter is een interactief hulpmiddel waarmee bijvoorbeeld een lid van een projectteam snel alle bouwstenen voor een ambitiedocument in samenhang benoemt en op relevantie scoort.

De ambitiestarter inventariseert de urgenties: ontwikkelingen die hebben geleid of kunnen leiden tot toekomstige kwaliteitstekorten in het gebied. In deze lijst wordt een prioritering aangebracht. Vervolgens worden de kwaliteitsambities bepaald en geprioriteerd met behulp van de matrix ruimtelijke kwaliteit.

Het instrument genereert met deze input een matrix waar de urgentie- en ambitietoppers op de assen zijn afgezet. Met kleuren kun je aangeven of er sprake is van een botsing, een versterking of een neutrale verhouding tussen ambitie en urgentie. In dit speelveld worden daarna de hoofdrolspelers benoemd en worden belangrijke (pilot)projecten aangeduid. Dit laatste kan gaan om lopende projecten, nieuwe ideeën of om referentieprojecten uit andere gebieden.

De ambitiestarter resulteert in een inhoudsopgave en bouwstenen voor een (pre)ambitiedocument. Door eerst individueel en later groepsgewijs in werksessies met de ambitiestarter te werken, kan een ambitiedocument groeien. Ook koppeling met andere instrumenten is mogelijk, bijvoorbeeld aan group decision instruments.

> ambitiestarter (demo filmpje)