Excursie Horstermeerpolder

Excursie Horstermeerpolder  

In de Horstermeerpolder gingen drie ‘strijdende partijen’ gezamenlijk het veld in om elkaar te tonen wat zij de kwaliteit van de polder vinden. 

“De excursie was voor velen bijzonder leerzaam omdat abstracte ‘waarden’ aanschouwelijk werden gemaakt.

Bewoners De vrijheid van wonen en werken in de polder, midden in de drukke Randstad werd zichtbaar in de achtertuin van een van de bewoners, waar een weids uitzicht over het vlakke land bestaat en in de verte de schapen van de bewoner grazen. Het ideaal van wonen, werken en recreëren gecombineerd.

Waterbeheerders De inspanningen van het waterbeheer werden deels zichtbaar bij het gemaal dat het water uitslaat: 60.000 vijfentwintigmeterzwembaden per jaar. Toch was het moeilijk concreet voorstelbaar welke kwaliteiten nu en in de toekomst in het geding zijn.

Natuurbeheerders De bijzondere natte natuurlijke omstandigheden bleken in het direct aanliggende hoger gelegen gebied van de Ankeveense plassen, waar veengronden drijven op het grondwater. In de polder zelf worden momenteel gronden vochtiger en minder intensief beheerd, waardoor verruiging optreedt. Het doel is kwelrijke veengebieden opnieuw te ontwikkelen.

 

Reacties op elkaars verhalen

Bewoners: bewoners praten over emoties, de waterbeheerders hebben een technisch verhaal. Uit het verhaal van de natuurbeheerders blijkt de liefde voor de natuur.

Waterbeheerders: voeten droog houden is ook van belang voor de bewoners. Er is aansluiting tussen het water- en het natuurverhaal.

Natuurmonumenten: enorme betrokkenheid van bewoners bij het gebied valt op. Technische aanpak van waterbeheer is ook nodig.”

 

Uit: Ruimtelijke kwaliteit in de Horstermeerpolder, 2002.