Gebiedsverkenning

Je hebt: Een groep mensen die zich (willen gaan) inzetten voor de kwaliteit van het gebied
Je wilt: Voeling krijgen met wat mensen verstaan onder ruimtelijke kwaliteit van het gebied, en verzamelen van gemeenschappelijke ervaringen en beelden.

Ook al liggen er stapels rapporten waarin het gebied wordt geanaliseerd, pas als je samen gaat kijken en praten wordt duidelijk wat men onder ruimtelijke kwaliteit van een gebied verstaat. Daarom is het aan te raden aan het begin van een planproces met alle betrokkenen een gebiedsverkenning te maken met het thema ‘kwaliteit’ als leidraad. De matrix kan daarbij handig zijn om als checklist te dienen, met als vragen: “Welke kwaliteiten zijn nu zichtbaar en voelbaar?” Maar ook: “Welke waarden en belangen staan onder druk?”

> Voorbeeld Excursie Horstermeerpolder