Instructie ontwerpend onderzoeken

Groep: ……………………………………….

Instructie: vinden wij dat dit motto voldoende, neutraal of onvoldoende tot zijn recht komt in onze scenarioschets? Zet een kruisje in de goede kolom. Geef eventueel een toelichting en formuleer – vooral bij punten die onvoldoende tot hun recht komen- de belangrijkste uitdaging hierbij. Deze vragen vormen input voor de themabijeenkomsten.

Motto

Titel

Voldoende

 

Neutraal

Onvoldoende

Formuleer de uitdaging voor vervolg, vooral bij de motto’s die onvoldoende scoren. Bijvoorbeeld onderzoeksvragen, nieuwe gegevens nodig, schijnbaar onverenigbare kaders, voorbeelden zoeken, etc

1

Kwaliteitsmotto ………………………..

 

 

 

 

 

 

 

2

Kwaliteitsmotto ………………………..

 

 

 

 

 

 

 

3

Kwaliteitsmotto ………………………..

 

 

 

 

 

 

 

4

Kwaliteitsmotto ………………………..

 

 

 

 

 

 

 

5

Kwaliteitsmotto ………………………..

 

 

 

 

 

 

 

6

Kwaliteitsmotto ………………………..