Kwaliteit karteren

Je hebt: een kwaliteitsprofiel/-agenda
Je wilt: de kwaliteitsthema's vertalen naar kaartbeelden van de concrete inrichting van het gebied in de toekomst

Een lijst van gekozen kwaliteitsthema’s is een goede basis voor werken aan ruimtelijke kwaliteit. Maar heeft vaak nog een vrij abstract en algemeen karakter.

Hoe nu deze thema’s concreet te maken? Daarvoor is een erg simpele werkwijze te hanteren met als basisregel: “agenda = legenda”. De kwaliteitsthema’s gaan letterlijk dienst doen als hoofdindeling van de kaartlegenda.

Je begint met een kaart de bestaande kwaliteiten (Kaart Nu). Daarna maak je een overlay van op langere termijn te behouden, versterken of nieuw te ontwikkelen kwaliteiten (Kaart +10-25jaar).

Wie gaan deze kaarten maken? Kan je de kwaliteitsbeoordeling wel met ‘leken’ doen of laat je het toch maar - zoals gebruikelijk - over aan deskundigen? Het voorbeeld ‘Randenbroek en omgeving’ laat zien dat bewoners met hulp van ontwerpers en deskundigen in een goede taakverdeling snel tot goed bruikbare resultaten kunnen komen.

> voorbeeld Randenbroek eo

> voorbeeld Schipholregio