Kwaliteitsprofiel ZW Walcheren

Kwaliteitsprofiel Zuidwest Walcheren

Zuidwest Walcheren is een ‘zwakke schakel’ in de kustverdediging. Een planstudie moest uitwijzen welke maatregelen nodig zijn om zowel de veiligheid als de ruimtelijke kwaliteit van dit kustgebied te versterken.

Eind 2004 buigen ambtenaren, bewoners en vertegenwoordigers van boeren-, toerisme- en natuurorganisaties zich in een strandtent bij Groot Valkenisse over de vraag: ‘Welke ruimtelijke kwaliteit moet er volgens jou in 2030 behouden blijven of worden ontwikkeld?’ De deelnemers hebben als enige hulpmiddel een RK-matrix gekregen en moeten op minuscule stickers kwaliteitswensen noteren. Toch zijn in nog geen twintig minuten de flipover-vellen bezaaid met 324 kwaliteitsbegrippen, die per cluster een titel of motto krijgen. Zo ontstaat een lijst van 18 kwaliteitsthema’s, geordend in vier groepen: vanuit economisch, sociaal, ecologisch en cultureel belang. Deze lijst vormt het kwaliteitsprofiel dat als checklist gaat functioneren voor het maken van ruimtelijke schetsen en scenario’s.

De plannen worden in de loop van 2005 steeds concreter. Er worden inrichtingsalternatieven opgesteld en er wordt een strategische milieubeoordeling uitgevoerd. In februari 2006 organiseert de regionale adviesgroep een ‘Workshop Voorkeursalternatief’. Aan de hand van het oorspronkelijke ‘kwaliteitsprofiel voor ZW-Walcheren’ checken de deelnemers per alternatief winst en verlies aan kwaliteit. Doordat men de lijst kent, werkt dit snel en komt er per alternatief een gezamenlijk gedragen ‘kwaliteitssaldo’ uit de bus. De keuze voor de favoriete oplossingrichting in elk deelgebied is dan snel gemaakt.