Kwaliteitssaldo opstellen

Je hebt:
een of meer scenario’s/toekomstbeelden en bijbehorende ingrepen/projecten benoemd voor versterking van de kwaliteit van je gebied
Je wilt:
een eerste overzicht krijgen van kwaliteitswinst en kwaliteitsverlies van ieder van de scenario’s

 

Scenario’s en toekomstbeelden hebben soms de neiging met zichzelf op de loop te gaan. De ontworpen ruimtelijke concepten zijn zo meeslepend dat ze zelf nieuwe kwaliteiten ‘bedenken’ of ten accenten erg eenzijdig neerleggen. Dat geldt zeker ook voor de uitvoeringsprojecten die gekoppeld worden aan een scenario. Al met al heeft elk toekomstbeeld de neiging de toekomst erg zonnig voor te stellen. Daarom is het nuttig regelmatig te checken of de ontwikkelde ideeën nog in lijn lopen met de vooraf geformuleerde kwaliteitsambities. Het kwaliteitsprofiel levert de checklist. Er wordt niet alleen gevraagd concreet aan te geven waar en hoe kwaliteitswinst wordt geboekt. Ook de verliezen worden in kaart gebracht. Net als bij een financiële kosten/batenanalyse worden hier winst en verlies met elkaar vergeleken, met als uiteindelijke vraag: “levert dit scenario een voldoende positief kwaliteitssaldo op?”

 

> voorbeeld ZW-Walcheren