Kwaliteitssaldo ZW Walcheren

Kwaliteitsaldo scenario Veilig & Vrij / ZW-Walcheren 

Het kwaliteitssaldo hanteert de achttien thema’s van het kwaliteitsprofiel als criteria. (linker kolom). In een korte sessie van 30-45 minuten is aangegeven waar winst en verlies aan ruimtelijke kwaliteit optreedt als het scenario geheel wordt gerealiseerd. Met name de verliezen zijn interessant voor discussie. Kunnen deze verliezen worden voorkomen door mitigerende maatregelen? Past dat nog wel binnen dit scenario? Is de optelsom van plussen en minnen wel (voldoende) positief? In dit voorbeeld is die laatste vraag niet zondermeer positief te beantwoorden.

 

bron: Scenario’s ontwikkeling kustgebied Zuidwest Walcheren / Provincie Zeeland // Dauvellier Planadvies - Februari 2005