Recreatiehuisjes bij Göteborg (Zweden). Ieder detail in vorm en kleur is een bewuste keuze.

 

Matrix ruimtelijke kwaliteit

De ruimtelijke kwaliteit van een gebied is de som van gebruikswaarden, belevingswaarden en toekomstwaarden. Een zeer breed scala van kwaliteiten dus. Om daarin een zekere ordening en spanning aan te brengen worden deze waarden in de matrix ruimtelijke kwaliteit bekeken vanuit verschillende belangen.

Om ruimtelijke kwaliteit concreet te maken gaan we steeds weer op zoek naar basisbegrippen en naar beelden die de huidige en gewenste toekomstige gebiedskwaliteit kenmerken. Juist door het hele schema te doorlopen krijgen we inzicht in reikwijdte van ruimtelijke kwaliteit.

Heb je in je zoektocht naar kwaliteit hieraan niet genoeg, dan krijg je per cel een waaier aan kwaliteiten aangereikt. Deze begrippen komen allemaal direct uit de praktijkprojecten en zijn in zogenaamde 'brains' met elkaar in verband gebracht.

 

Leeg biedt de matrix alle ruimte om eigen kwaliteitsbegrippen in te vullen. Individueel of in workshopverband leidt dit steeds weer tot een grote rijkdom aan kwaliteitsbegrippen.
Ter inspiratie is een invulling van de matrix met basisbegrippen te gebruiken, die voortkomt uit de studie “Kwaliteit in meervoud”. Maar mooier is eigen begrippen en beelden te gebruiken die kenmerkend zijn voor het gebied en de persoon die ze invult.