Poster 2030

Je hebt:
een of meer scenario’s met bijbehorende ingrepen/projecten benoemd om de voor versterking van de kwaliteit van je gebied
Je wilt:
een beeld schetsen van de beleving van de kwaliteit van je gebied op de langere termijn

Uiteindelijk gaat het erom hoe gebruikers ruimtelijke kwaliteit beleven. Stel je eens voor een tocht te maken door je gebied wanneer het betreffende scenario is gerealiseerd over 25 jaar. Wat ziet, ruikt, beleeft men van de veranderingen? Hoe is dat voor verschillende groepen gebruikers?
Geef die impressies weer op een poster die de kwaliteiten van het gebied aanprijst. Waar is men trots op? Met welke andere gebieden wil men zich graag vergelijken? Wat zou de regionale makelaar als voordeel van dit gebied aanprijzen?
Maar je kunt ook de negatieve kanten van een scenario in beeld brengen. De poster wordt dan de visuele vertaling van het kwaliteitssaldo.

> voorbeeld ZW Walcheren