Rendementsscan

Je hebt: integrale toekomstbeelden/scenario's voor je gebied
Je wilt: een eerste indruk hebben van de maatschappelijke kosten en baten die dit oplevert

 

Om de ruimtelijke kwaliteitsambities in volle omvang overeind te houden is het nodig om de directe en indirecte maatschappelijke kosten en baten op langere termijn zichtbaar te maken. De rendementscan helpt om vroeg in een project álle maatschappelijke kosten en baten mee te laten tellen.

De rendementscan begint met de invulling van de matrix ruimtelijke kwaliteit voor het betreffende project. Daarna wordt per kwaliteitsbegrip aangegeven welke maatregelen kunnen/moeten bijdragen aan het realiseren van die ambitie. Vervolgens wordt per maatregel aangegeven wat het effect (+/-) is.

De uitkomst kan naast de klassieke uitkomst van de grondexploitatie worden gezet. Waar een negatief resultaat van de grondexploitatie staat tegenover een positief maatschappelijk rendement moet het gesprek gaan over een mogelijke dekking van het tekort. Waar een positief resultaat van een grondexploitatie staat tegenover een negatief maatschappelijk rendement worden kosten afgewenteld; hier dient de kostenopbouw van de grondexploitatie kritisch onder de loep te worden genomen.

> rendementscan nadere uitwerking

De rendementscan is een eerste hulpmiddel om het maatschappelijk rendement van projecten in beeld te brengen. Om kosten en baten verder in beeld te brengen zijn diverse leidraden beschikbaar. Een overzicht van relevante bronnen naar aandachtsvelden is hier te downloaden.