Rendementsscan uitgewerkt

Rendementsscan

(Op termijn zal een interactieve versie op deze website worden aangeboden).

Stap 1 Kies in de matrix de kwaliteitsambities van je project.

 

Economisch belang

Sociaal belang

Ecologisch belang

Cultureel belang

Gebruiks-waarde

Bereikbaarheid (inclusief verkeersveiligheid)

Gecombineerd gebruik

Toegang

Keuzemogelijk-heden

Schoon milieu

Veiligheid

Culturele integratie

Culturele verscheidenheid

Belevings-waarde

Profilering

Aantrekkelijkheid

Verbondenheid

Leefbaarheid
Identiteit

Rust en ruimte

Schoonheid der natuur

Eigenheid

Toekomst-waarde

Flexibiliteit

Diversiteit

Verscheidenheid

Ecologische voorraden (biodiversiteit en water)

Erfgoed
Culturele vernieuwing


Stap 2 Bepaal de ingrepen die nodig zijn om deze kwaliteit te bereiken/versterken

Er is een omvangrijke tabel beschikbaar (downloaden als pdf) die per kwaliteit uit bovenstaande matrix gepaste maatregelen aanreikt (kolom 2 van die tabel).

 

Stap 3 Bepaal aan de hand van deze maatregelen het maatschappelijke rendement

De tabel uit stap 2 bevat per maatregel in kolom 3 inzicht in het rendement.

 

De rendementscan is ontwikkeld door Bureau Pau.

Meer informatie: Jan Kleine en Roos Galjaard, Het rendement van kwaliteit, Habiforum, december 2008