Tekenen en rekenen

Je hebt: schetsen van het gebied
Je wilt: schetsen doorrekenen om realiteitsgehalte te beoordelen

Schetsen die in de planfase worden gemaakt kunnen op allerlei manieren worden doorgerekend om te kijken of ze realistisch zijn, of ze binnen de gestelde randvoorwaarden blijven, om te kijken of de budgettaire ruimte wel goed over de verschillende wensen en eisen wordt verdeeld of hoe je misschien wel meer kwaliteit voor minder geld kan krijgen. In een zo vroeg mogelijk stadium rekenen én tekenen kan problemen en teleurstelling in latere fasen voorkomen.

Bij Vathorst is gebruik gemaakt van een combinatie van hulpmiddelen. Er is een handboek woontypologieën gemaakt met (ook financiële) kengetallen per woonmilieu. Er is een rekenmodel gemaakt voor tal van programmatische onderdelen. Tijdens een schetsatelier zijn maptables (digitale tekentafels, zie www.mapsup.nl) ingezet waar het rekenmodel was gekoppeld aan geografische informatie. Zo konden schetsen meteen worden doorgerekend op een aantal relevante variabelen.